UTUA-simulaatio

UTUA-hankkeen ydin on löytää ihmisille uusia keinoja oman tulevaisuutensa luomiseen. Tulevaisuusohjauksen tarkoituksena on avartaa ihmisen omaa mahdollisuuksien maailmaa ja tuoda välineitä kauaskantoisten päätösten pohdintaan. Pitkän aikavälin tulevaisuuden hahmottaminen on epävarmaa, ja siksi ihmiset tarvitsevat välineitä ohjata omaa elämäänsä muuttuvissa ympäristöissä. Mahdollisuuksia ja muutoksia on monenlaisia: vaihdanko ammattia, ryhdynkö yrittäjäksi, päivitänkö osaamistani, löydänkö harrastuksistani tai tuttavapiireistäni jotain hyödyllistä tekemistä?

Hankkeen tuotoksena on julkaistu tulevaisuussimulaatio, jolla voi testata erilaisia tulevaisuuden polkuja tai mahdollisuuksia. Tulevaisuuden kokeilu kertoo myös paljon siitä, millaisia päätöksiä itse teen oman elämäni suhteen: haluanko valita tuttuja ja turvallisia vaihtoehtoja vai olenko valmis myös epävarmempiin ratkaisuihin. Simulaation sisältöä on tuotettu yhteistyössä kohderyhmien kanssa järjestämällä työpajoja, joissa sisältöä ideoidaan. Simulaation kanssa on samanaikaisesti kehitetty myös palautetyökalu ja oman tulevaisuusajattelun arviointityökalu.

>> Simulaatioon

Framtidssimulering

Testa på att göra en framtidsresa och upplev olika scenarier:
UTUA-simulation på svenska.

Svenspråking version är producerad tillsammans med Yrkehögskola Novia och Stora Komet projekt.