”Ihminen on valmistautuneempi myös yllättäviin muutoksiin, kun hän on pohtinut tulevaisuutta.”

Tälle sivustolle on koottu tietoa tulevaisuusohjauksesta sekä yksilöohjaukseen ja ryhmätyöskentelyyn sopivia tehtäviä, jotka tukevat tulevaisuusajattelua.

Tulevaisuusohjauksen ydin on ajatus tulevaisuudesta avoimena ja useita erilaisia mahdollisuuksia sisältävänä. Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty vaan siihen voidaan vaikuttaa omilla teoilla ja valinnoilla. Tulevaisuusohjaus auttaa tunnistamaan eri vaihtoehtoja ja kehittää ymmärrystä valintoihin vaikuttavista tekijöistä.

Tulevaisuusohjaus on syntynyt tulevaisuudentutkimuksen ja kokonaisvaltaisen ohjausajattelun yhdistelmästä. Käsitettä ja ohjauksen työkaluja on kehitetty Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen eri hankkeissa jo vuodesta 2009.