Koulutus

Järjestämme täydennyskoulutusta tulevaisuusohjauksesta sekä teemme räätälöityjä koulutus- ja kehittämispalveluita eri kohderyhmille ja erilaisiin tilaisuuksiin. Ota yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä teille sopiva koulutus. 


Uutta! Ennakoinnin perusteet, 5 op

Opintojaksolla tutustutaan ennakointitiedon luonteeseen sekä ennakoinnin peruskäsitteisiin ja menetelmiin pääpiirteissään. Tavoitteena on oppia tunnistamaan ennakoinnin rooli organisaatioiden toiminnassa ja kyetä kriittisesti hyödyntämään julkisia ennakointitiedon lähteitä ja aineistoja.

Opintojakso on Turun yliopiston Avoimen yliopiston järjestämä ja se toteutetaan 13.9.–6.11.2023 kokonaan verkko-opintoina. 

Lisätietoa ja ilmoittautuminen 18.8.–11.9.2023: https://avoin.peppi.utu.fi/#2285

Lisätietoa:
Avoimen yliopiston suunnittelija Mia Stening, mia.stening(a)utu.fi

Tulevaisuusohjauksen opintokokonaisuus (15 op) avoimessa yliopistossa

Millaista on tulevaisuuden työelämä ja osaminen? Miten ohjata erilaisia ammatillista ohjausta tarvitsevia henkilöitä tekemään itselle mielekkäitä ja kestäviä valintoja? Miten keskustella tulevaisuutta koskevista odotuksista, oletuksista ja peloista?

Opinnot on tarkoitettu niille, joita kiinnostaa tulevaisuusajattelun- ja taitojen integrointi käytännössä omaan opetus- tai ohjaustyöhön, sekä niille, joita kiinnostaa henkilökohtaisten tulevaisuusvalmiuksien kehittäminen. Työskenteletpä osaamisen ja henkilöstön kehittämistehtävissä tai uraohjaajana koulussa, järjestössä tai vaikka yrityksessä, tämä opintokokonaisuus tarjoaa niin akateemista tutkimustietoa kuin käytännön työvälineitä työsi tueksi.

HUOM! Tulevaisuusohjauksen opinnot ovat käytännönläheisiä pedagogisia opintoja, ei tulevaisuudentutkimuksen akateemista opiskelua.

Opintokokonaisuus on Turun yliopiston Avoimen yliopiston järjestämä. Opinnot on mahdollista suorittaa kokonaan verkko-opintoina, ja niihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta. 

Tulevaisuusohjauksen opintokokonaisuus sisältää opintojaksot:

 • Johdatus tulevaisuusajatteluun 5 op
 • Tulevaisuusohjaus käytännössä 5 op
 • Henkilökohtaiset tulevaisuuspolut 5 op

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2023-2024 tulevaisuusohjauksen opintoihin 18.9.-19.10.2023: https://avoin.peppi.utu.fi/#2119

Lue lisää avoimen yliopiston sivuilta: Tulevaisuusohjauksen opintokokonaisuus

Lisätietoa:
Suunnittelija Anu Laukkanen, anu.laukkanen(a)utu.fi
Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki, elina.iso-ilomak(a)utu.fi

Lukuvuoden 2022-2023 opiskelijoiden palautteita:

”Kaikissa osioissa oli innostavia ja mieleenpainuvia asioita. Hienoa oli se, että tulevaisuudentutkimuksella on ilmeinen taipumus siihen, että jokainen voi hyötyä omasta tausta-alastaan ja tuoda sieltä näkökulmia, olipa tausta-ala mikä hyvänsä (tämä oli yksi oppimistani asioista), ja siihen nämä opinnot myös loivat hienosti mahdollisuuden ja siihen kannustettiin.”

”Innostavinta oli ryhmätyöskentely ensimmäisessä opintojaksossa ja oman tulevaisuusohjauskokeilun suunnittelu ja toteutus.”

”Vaikka tehtävät vaativat paljon, olivat ne hyvin oivalluttavia ja tarjottu materiaali tuki oppimista. Myös melko vilkas ryhmä ja keskustelut olivat innostavia.”

”KIITOS – paras koulutuskokonaisuus missä olen ollut!”

Tulevaisuusohjauksen opiskelijoiden yhteistapaaminen syyskuussa!

Oletko suorittanut tulevaisuusohjauksen opinnot ja haluaisit tavata muita opinnot suorittaneita? Entä kiinnostaako verkostoituminen ja tulevaisuusohjauksen käytännöistä ja kehittämisestä keskustelu? Tervetuloa tulevaisuusohjauksen alumnileirille Turkuun. Olemme järjestäneet tulevaisuusohjauksen täydennyskoulutusta vuodesta 2017 ohjauksen, opetustyön ja henkilöstön kehittämisen ammattilaisille. Järjestämme viimeinkin kauan luvatun yhteistapaamisen opinnot suorittaneille.

Milloin? pe–la 1.–2.9.2023 (aloitus pe aikaisintaan klo 16.00, lopetus la klo 16 mennessä)

Paikka: Harjattulan kartano Turussa (Kakskerran saarella). Paikalle pääsee bussilla Turun keskustasta.

Ohjelmassa: Uusia tuulia tulevaisuusohjauksessa ja -oppimisessa, toiminnallisia menetelmiä, paljon verkostoitumista ja laatuaikaa yhdessä.

Pe 1.9.  
klo

16-17 saapuminen ja huoneiden ottaminen 
17-19 Virittäytyinen ja tutustuminen. Jouko Myllyoja: taideperustainen tulevaisuustyöskentely  
20->  Iltapala ja iltasauna halukkaille, vapaata illanviettoa
 
La 2.9. 
klo

8.30-9.30 Aamupala 
9.30-11.30 Tulevaisuusohjauksen kysymykset ja haasteet -yhteistyöskentely 
11.30-12.30 Lounas 
12.30-14.30 Työpajan purku ja kehittämisideat 
14.30 Kahvit ja tilannekatsaus tulevaisuusohjauksen toimintaan 
15.30 Alumnitapaamisen päätös 

Hinta: n. 150 €/ hlö (majoituksella 2hh), sis. myös ruokailut, ohjelman, saunan. Mahdollisuus osallistua vain pelkkään ohjelmaan ja ruokailuihin.

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen (21.8. mennessä): https://link.webropolsurveys.com/S/4A342900856B0BBB


Opetushallituksen rahoittama opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus

Tulossa 2024: Tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen oppimisympäristön kehittäminen, 1-3 op, 5 eri osiota)

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille ilmainen. Osiot, jotka voi suorittaa oman tarpeen mukaan ja jotka toteutetaan pääosin verkossa:

 1. Sukupuolen moninaisuus ja sukupuolitietoisuus opetuksessa, 1 op (kevät 2024 & syksy 2024)
 2. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuutta edistävän toimintakulttuurinkehittäminen, 2 op (kevät 2024 & syksy 2024)
 3. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien päivittämisen tuki, 2 op (järjestetään läpi 2024 räätälöidysti osallistujien tarpeiden mukaan)
 4. Maskuliinisuusnormit koulussa -tunnistaminen ja vaikutukset, 1 op (kevät 2024 & syksy 2024)
 5. Suostumus ja seksuaalisuus, 1 op (kevät 2024 & syksy 2024)

Toteuttajat: Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Oulun Ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulu ja Ekvalita Ab.

Ilmoittautuminen alkaa loppuvuodesta 2023. Lisätietoja: Sari Miettinen, sari.miettinen(a)utu.fi

Osaamispolkuja uraohjaukseen, 5 op, syksy 2023

Maksuton täydennyskoulutus ammatillisen koulutuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

Haluatko perehtyä osaamisidentiteetin rakentumiseen, monialaiseen uraohjaukseen sekä siirtymävaiheiden ohjaukseen? Koulutuksen tavoitteena on tukea ohjattavien työhön ja jatko-opintoihin sijoittumista, jatkuvaa oppimista sekä tulevaisuusorientoituneen urasuunnittelun taitoja.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja sen toteuttamisesta vastaavat HAMK, OAMK ja tulevaisuuden tutkimuskeskus.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://www.hamk.fi/taydennyskoulutus/osaamispolkuja-uraohjaukseen-5-op/

Koulutus sisältää kaksi osiota:

 1. Kokonaisvaltainen ohjaus
 • Ohjaustyötä ohjaavat arvot, asenteet ja ammattietiikka
 • Holistinen ohjaus ja ohjauksen ulottuvuudet
 • Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen urapolulla
 • Monialaisissa uraohjauksen verkostoissa toimiminen

2. Osaamisidentiteetin vahvistaminen

 • Osaamisidentiteetin rakentuminen
 • Osallisuuden vahvistaminen ohjauksen keinoin
 • Jatkuva oppiminen
 • Kestävä tulevaisuus ja siihen liittyvä osaaminen

Toteutus verkkokoulutuksena 23.8.–29.11.2023

Kaikki tapaamiset järjestetään klo 13-16.

Kokonaisvaltainen ohjaus
1. Verkkotapaaminen ke 23.8. 
2. Verkkotapaaminen ke 20.9. 
3. Verkkotapaaminen ti 10.10. 

Osaamisidentiteetin vahvistaminen
1. Verkkotapaaminen ke 1.11. 
2. Verkkotapaaminen ke 29.11. 

Ilmoittautuminen on päättynyt 7.8.2023. 

Jo toteutuneet koulutukset:

Tulevaisuustaidoilla kohti kestävää tulevaisuutta (3–10 op, lukio-opetus), 2022-2023

Maksuton täydennyskoulutus (erityisesti) lukion opettajille

Yksilöllisiä tulevaisuustaitoja on mahdollista kehittää luontevasti osana oppiaineita. Tulevaisuusnäkökulman integrointi opetukseen ja ohjaukseen on vahvasti kirjattu uuteen lukion opetussuunnitelmaan. Tulevaisuustaitojen kehittäminen on keskiössä laaja-alaisen osaamisen aihealueissa ja tavoitteissa sekä opetuksen yleisissä tavoitteissa ja useiden aineiden opintojaksoissa.

’Tulevaisuustaidoilla kohti kestävää tulevaisuutta’ -verkkokoulutus järjestetään lukuvuonna 2022–2023. Koulutukseen osallistuneet osaavat hyödyntää työssään tulevaisuudentutkimuksen ja -ohjauksen menetelmiä opiskelijoiden tulevaisuusajattelun ja -taitojen tukemiseksi. Koulutus tukee myös työelämävalmiuksien sekä moniammatillisen toimintakulttuurin kehittämistä oppilaitoksissa.

JAKSO 1: Tulevaisuusnäkökulma osana opetusta ja ohjausta, 3 op
Aikataulu: 15.9., 22.9., 6.10. ja 13.10. (torstaisin klo 16.30–19)

 • Tulevaisuudentutkimuksen ja tulevaisuusohjauksen perusteet
 • Kestävän tulevaisuuden osa-alueet opetuksessa ja laaja-alaisen osaamisen kehittämisessä
 • Tulevaisuusajattelu ja yksilöllinen tulevaisuussuhde

JAKSO 2: Tulevaisuustaidot ja kestävä tulevaisuus, 3 op
Aikataulu: 10.11., 17.11., 24.11. ja 1.12. (torstaisin klo 16.30–19)

 • Tulevaisuus- ja työelämätaidot osana laaja-alaisia osaamisia
 • Tulevaisuusopetuksen menetelmiä ja työkaluja
 • Laaja-alaisten osaamisten ja tulevaisuusnäkökulman integrointi omaan opetukseen

JAKSO 3: Monialainen kehittämistyö laaja-alaisten osaamisten toteuttamisessa, 4 op
Aikataulu: 12.1., 19.1., 26.1. ja 2.2. (torstaisin klo 16.30–19)

 • Monialaisen toimintakulttuurin edistäminen
 • Oppilaitos kestävän tulevaisuuden rakentajana
 • Opetuksen yhteiskehittäminen

Jokainen jakso sisältää neljä työpajaa, verkko-opiskelua ryhmissä sekä omaan työhön tai työyhteisöön liittyvän kehittämistehtävän. Kannustamme osallistumaan koulutukseen työparina tai -ryhmänä, jotta koulutuksesta saatava hyöty kumuloituu työyhteisössä. Mukaan otetaan ensisijaisesti osallistujia, jotka ovat sitoutuneet suorittamaan kaikki kolme osiota.

Kohderyhmä ja ilmoittautuminen: Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja siihen voivat osallistua lukioiden sekä perusasteen opettajat ja ohjaajat. Koulutus on kohderyhmään kuuluville maksutonta. Mahdollisista muista kuluista osallistujat vastaavat itse.

Tulosta koulutuksen esite (pdf)

Ilmoittaudu viimeistään 31.8.2022 (ilmoittautumisaikaa jatkettu): https://link.webropol.com/s/tulevaisuustaidot

Lisätietoja: Johanna Ollila, johanna.ollila(a)utu.fi, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

Menneet koulutukset

Vuosina 2020–2021 toteutettiin

Vuosina 2017–2019 järjestettiin Opetushallituksen rahoittamana Tulevaisuus paljon mahdollista! – Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut -täydennyskoulutukset ( 12 op), jonka on suorittanut jo lähes 100 opettajaa ja ohjaajaa.

2018-2019 järjestetty täydennyskoulutus.