Koulutus

Järjestämme täydennyskoulutusta tulevaisuusohjauksesta sekä teemme räätälöityjä koulutus- ja kehittämispalveluita eri kohderyhmille ja erilaisiin tilaisuuksiin. Ota yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä teille sopiva koulutus. 

Lisätietoja asiantuntijaluennoista ja räätälöidyistä koulutuksista (pdf)

Opetushallituksen rahoittama opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus

Vuonna 2022 järjestämme mm. seuraavat täydennyskoulutukset:

Tulevaisuustaidoilla kohti kestävää tulevaisuutta (3–10 op, Lukio-opetus)

Lisätietoja koulutuksesta tammikuussa 2022. Koulutus alkaa huhtikuussa 2022. Lisätietoja antaa: Johanna Ollila, johanna.ollila@utu.fi

Osaamisidentiteettiä rakentamassa – laaja-alaista ohjausosaamista kehittämässä (9 op)

Koulutuksessa tutustutaan osaamisidentiteetin käsitteeseen ja osaamisidentiteettiajattelun hyödyntämiseen osana omaa opetus- ja ohjaustyötä. Koulutuksessa perehdytään

 • vahvuuksien ja osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen
 • henkilökohtaistamiseen osaamisidentiteetin näkökulmasta
 • positiivisten oppimiskokemusten merkitykseen osaamisen kehittymisessä
 • työelämän muutoksiin sekä tulevaisuusajattelun avartamiseen ja tulevaisuustaitojen kehittymiseen.

Koulutus on toiminnallinen ja siinä tutustutaan erilaisiin ohjauksen menetelmiin ja välineisiin. Koulutus toteutetaan verkossa ja se sisältää kaksi puolen päivän webinaaria sekä kuusi koulutuspäivää. Kehittämistehtävänä osallistujat keräävät omaan käyttöönsä ohjauksen työkalupakin ja osaaminen osoitetaan ohjatuissa pienryhmäkeskusteluissa.

Katso tarkemmat tiedot ja aikataulut vuodelle 2022. Ilmoittaudu kevään koulutukseen 10.1.2022 mennessä tämän linkin kautta.

Koulutus järjestetään Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen, Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun ja HAMK Edun yhteistyönä.

TAIMI – Tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja moninaisuudesta innostumaan (1–4 op, 5 eri osiota)

Koulutusten tavoitteena on kehittää perusopetuksen ja toisen asteen opetushenkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaamista. Koulutukset antavat osallistujille työkaluja tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen opetuksen toteuttamiseen. Koulutus toteutetaan verkossa, ja eri osiot voi suorittaa erillisinä muista osioista, mutta muodostavat kokonaisuuden.

 • Osio 1: Sukupuolitietoisen opetuksen ja ohjauksenperusteet, 1 op
 • Osio 2: Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä pedagogiikka, 3 op
 • Osio 3: Osallistava tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu, 3 op
 • Osio 4: Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen uraohjaus ja opiskelijavalinta, 3 op
 • Osio 5: Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden jalkauttaminen oppilaitoksen toimintakulttuuriin, rakenteisiin ja käytäntöihin, 2 op

Katso tarkemmat tiedot ja aikataulut vuodelle 2022. Ilmoittaudu viimeistään 17.1.2022 tämän linkin kautta. Lisätiedot: Päivi Haapakoski, paivi.haapakoski@oamk.fi, p. 040 1415163

Koulutukset järjestetään Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen, Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Ekvalitan yhteistyönä.

TAIMI -koulutus järjestetään myös ruotsiksi. Ruotsinkielisestä toteutuksesta vastaa Ekvalita yhteistyössä OAMKin ja tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa:

TAIMI – Låt dig inspireras av jämställdhet, likabehandling och mångfald!

Målet för fortbildningarna är att utveckla personalenskunskap om och ge verktyg hur jämställdhet- ochlikabehandling kan förverkligas inom den grundläggandeoch andra stadiets utbildning. Alla fortbildningsdelar ordnas online. De fungerar bådesom självständiga delar och som en helhet.

 • Del 1: Grunderna för en jämställd undervisning ochhandledning, 1 sp
 • Del 2: Jämställdhet- och jämlikhetfrämjande pedagogik, 3 sp
 • Del 3: Att öka delaktigheten i arbete med jämställdhets-och likabehandlingsplanen, 3 sp
 • Del 4: Jämställd och jämlik yrkesvägledning, 3 sp
 • Del 5: Integrering av jämställdhet och jämlikhet i verksamhetskultur, struktur och praktik, 2 sp

Mer information och tidtabell.

Anmäl dig senast den 17.1.2022 via följande länk
Mer information: Päivi Haapakoski, paivi.haapakoski@oamk.fi, tel: 040 1415163 och Malin Gustavsson, malin.gustavsson@ekvalita.fi
tel: 045 128 9878

Fortbildningen är en del av lärarutbildningen somfinansieras av Utbildningsstyrelsen. Fortbildningen ärkostnadsfri för deltagarna som tillhör målgruppen.Deltagarna står för eventuella rese- ochboendekostnader.

Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut (15 op) avoimessa yliopistossa

Millaista on tulevaisuuden työelämä? Miten ohjata erilaisia ammatillista ohjausta tarvitsevia henkilöitä tekemään itselle mielekkäitä ja kestäviä valintoja? Miten toiminnallisia menetelmiä voi käyttää osana ohjaustyötä ja opetusta? Tulevaisuusohjaus tarjoaa konkreettisia välineitä ohjaustyöhön ja innostaa tulevaisuusohjauksen kehittämiseen omassa työympäristössä. Työskenteletpä osaamisen ja henkilöstön kehittämistehtävissä tai uraohjaajana koulussa, järjestössä tai vaikka yrityksessä, tämä opintokokonaisuus tarjoaa niin akateemista tutkimustietoa kuin käytännön työvälineitä ohjaustyösi tueksi. Opinnot sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille. Opintokokonaisuus alkaa lokakuussa ja on ollut tarjolla syksystä 2019.

Koulutuksen järjestetää Turun yliopiston avoin yliopisto. Opinnot ovat Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksen järjestämiä erikoisopintojaksoja. 

Tulevaisuusohjauksen opintokokonaisuus sisältää opintojaksot:

 • Tulevaisuusohjaus 5 op
 • Tulevaisuusohjauksen menetelmät käytännössä 5 op
 • Henkilökohtaiset tulevaisuuspolut 5 op

Ilmoittautuminen syksyllä 2021 alkaviin opintoihin alkaa ma 20.9.2021 klo 10.00. 

Lue lisää avoimen yliopiston sivuilta: Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut -opintokokonaisuus

Lisätietoa:
Suunnittelija Mia Stening, mia.stening[at]utu.fi
Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki, elina.iso-ilomaki[at]utu.fi

Menneet koulutukset

2020–2021 toteutettiin Osaamisidentiteettiä rakentamassa – opiskeluja urasuunnittelutaidot ammatillisessa koulutuksessa -täydennuskoulutus (9 op) yhdessä Oulun ja Hämeenlinnan ammattikorkeakoulujen kanssa.

Vuosina 2017–2019 järjestettiin Opetushallituksen rahoittamana Tulevaisuus paljon mahdollista! – Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut -täydennyskoulutukset ( 12 op), jonka on suorittanut jo lähes 100 opettajaa ja ohjaajaa.

2018-2019 järjestetty täydennyskoulutus.