Koulutus

Järjestämme täydennyskoulutusta tulevaisuusohjauksesta sekä teemme räätälöityjä koulutus- ja kehittämispalveluita eri kohderyhmille ja erilaisiin tilaisuuksiin. Ota yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä teille sopiva koulutus. 


Opetushallituksen rahoittama opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus

Tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen oppimisympäristön kehittäminen

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille ilmainen. Osioita voi suorittaa oman tarpeen mukaan ja ne toteutetaan verkko-opetuksena. Kaikista osioista, paitsi osiosta 3, on kaksi toteutusta: yksi keväällä 2024 ja yksi syksyllä 2024.

 1. Sukupuolen moninaisuus ja sukupuolitietoisuus opetuksessa, 1 op
  Kevät 2024: 12.1., 19.1. ja 9.2. perjantaisin klo 12–14
  Syksy 2024: 12.9., 19.9., ja 10.10. torstaisin klo 15–17
 2. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuutta edistävän toimintakulttuurin kehittäminen, 2 op
  Kevät 2024: 5.3. ja 12.3., tiistaisin klo 15–17, 25.4. ja 2.5. torstaisin klo 15–17
  Syksy 2024: 24.10. ja 31.10. torstaisin klo 15-17, 26.11. ja 3.12. tiistaisin klo 15–17
 3. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien päivittämisen tuki, 2 op
  HUOM! Koulutus toteutetaan vain kerran ja kestää keväästä syksyyn 2024.
  9.4. tiistai klo 15–17,
  9.5. ja 16.5. torstaisin klo 15–17,
  10.9. ja 19.11.  tiistaisin klo 15–17
 4. Maskuliinisuusnormit koulussa -tunnistaminen ja vaikutukset, 1 op
  Kevät 2024: 8.2, 7.3. ja 11.4. torstaisin klo 15-17
  Syksy 2024: 5.9., 3.10. ja 7.11. torstaisin klo 15–17
 5. Suostumus ja seksuaalisuus, 1 op
  Kevät 2024: 19.3., 23.4. ja 21.5. tiistaisin klo 15–17
  Syksy 2024: 8.10., 12.11. ja 10.12. tiistaisin klo 15–17

Toteuttajat: Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Oulun Ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulu ja Ekvalita Ab.
Ilmoittautuminen: https://link.webropol.com/s/toke
Lisätietoja koulutuksesta: Sari Miettinen, sari.miettinen(at)utu.fi

Tulevaisuusohjauksen koulutukset

Uutta! Ennakoinnin perusteet, 5 op

Opintojaksolla tutustutaan ennakointitiedon luonteeseen sekä ennakoinnin peruskäsitteisiin ja menetelmiin pääpiirteissään. Tavoitteena on oppia tunnistamaan ennakoinnin rooli organisaatioiden toiminnassa ja kyetä kriittisesti hyödyntämään julkisia ennakointitiedon lähteitä ja aineistoja.

Opintojakso on Turun yliopiston Avoimen yliopiston järjestämä ja se toteutetaan 13.9.–6.11.2023 kokonaan verkko-opintoina. 

Lisätietoa ja ilmoittautuminen 18.8.–11.9.2023: https://avoin.peppi.utu.fi/#2285

Lisätietoa:
Avoimen yliopiston suunnittelija Mia Stening, mia.stening(a)utu.fi

Tulevaisuusohjauksen opintokokonaisuus (15 op) avoimessa yliopistossa

Millaista on tulevaisuuden työelämä ja osaminen? Miten ohjata erilaisia ammatillista ohjausta tarvitsevia henkilöitä tekemään itselle mielekkäitä ja kestäviä valintoja? Miten keskustella tulevaisuutta koskevista odotuksista, oletuksista ja peloista?

Opinnot on tarkoitettu niille, joita kiinnostaa tulevaisuusajattelun- ja taitojen integrointi käytännössä omaan opetus- tai ohjaustyöhön, sekä niille, joita kiinnostaa henkilökohtaisten tulevaisuusvalmiuksien kehittäminen. Työskenteletpä osaamisen ja henkilöstön kehittämistehtävissä tai uraohjaajana koulussa, järjestössä tai vaikka yrityksessä, tämä opintokokonaisuus tarjoaa niin akateemista tutkimustietoa kuin käytännön työvälineitä työsi tueksi.

HUOM! Tulevaisuusohjauksen opinnot ovat käytännönläheisiä pedagogisia opintoja, ei tulevaisuudentutkimuksen akateemista opiskelua.

Opintokokonaisuus on Turun yliopiston Avoimen yliopiston järjestämä. Opinnot on mahdollista suorittaa kokonaan verkko-opintoina, ja niihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta. 

Tulevaisuusohjauksen opintokokonaisuus sisältää opintojaksot:

 • Johdatus tulevaisuusajatteluun 5 op
 • Tulevaisuusohjaus käytännössä 5 op
 • Henkilökohtaiset tulevaisuuspolut 5 op

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2023-2024 tulevaisuusohjauksen opintoihin 18.9.-19.10.2023: ilmoittautuminen on päättynyt

Lue lisää avoimen yliopiston sivuilta: Tulevaisuusohjauksen opintokokonaisuus

Lisätietoa:
Suunnittelija Anu Laukkanen, anu.laukkanen(a)utu.fi
Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki, elina.iso-ilomak(a)utu.fi

Lukuvuoden 2022-2023 opiskelijoiden palautteita:

”Kaikissa osioissa oli innostavia ja mieleenpainuvia asioita. Hienoa oli se, että tulevaisuudentutkimuksella on ilmeinen taipumus siihen, että jokainen voi hyötyä omasta tausta-alastaan ja tuoda sieltä näkökulmia, olipa tausta-ala mikä hyvänsä (tämä oli yksi oppimistani asioista), ja siihen nämä opinnot myös loivat hienosti mahdollisuuden ja siihen kannustettiin.”

”Innostavinta oli ryhmätyöskentely ensimmäisessä opintojaksossa ja oman tulevaisuusohjauskokeilun suunnittelu ja toteutus.”

”Vaikka tehtävät vaativat paljon, olivat ne hyvin oivalluttavia ja tarjottu materiaali tuki oppimista. Myös melko vilkas ryhmä ja keskustelut olivat innostavia.”

”KIITOS – paras koulutuskokonaisuus missä olen ollut!”


Menneet koulutukset

Vuosina 2017–2019 järjestettiin Opetushallituksen rahoittamana Tulevaisuus paljon mahdollista! – Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut -täydennyskoulutukset ( 12 op), jonka on suorittanut jo lähes 100 opettajaa ja ohjaajaa.

2018-2019 järjestetty täydennyskoulutus.