Koulutus

Järjestämme täydennyskoulutusta tulevaisuusohjauksesta sekä teemme räätälöityjä koulutus- ja kehittämispalveluita eri kohderyhmille ja erilaisiin tilaisuuksiin. Ota yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä teille sopiva koulutus. 

Lisätietoja asiantuntijaluennoista ja räätälöidyistä koulutuksista (pdf)


Tulevaisuusohjauksen opintokokonaisuus (15 op) avoimessa yliopistossa

Millaista on tulevaisuuden työelämä? Miten ohjata erilaisia ammatillista ohjausta tarvitsevia henkilöitä tekemään itselle mielekkäitä ja kestäviä valintoja? Miten toiminnallisia menetelmiä voi käyttää osana ohjaustyötä ja opetusta? Tulevaisuusohjaus tarjoaa konkreettisia välineitä ohjaustyöhön ja innostaa tulevaisuusohjauksen kehittämiseen omassa työympäristössä. Työskenteletpä osaamisen ja henkilöstön kehittämistehtävissä tai uraohjaajana koulussa, järjestössä tai vaikka yrityksessä, tämä opintokokonaisuus tarjoaa niin akateemista tutkimustietoa kuin käytännön työvälineitä ohjaustyösi tueksi. Opinnot sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille. Opintokokonaisuus alkaa lokakuussa ja on ollut tarjolla syksystä 2019.

Opintokokonaisuus järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetuksen integroituina opintoina 24.10.2022-3.6.2023. Opinnot voi opiskella pääosin verkko-opintoina, joihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta. 

Tulevaisuusohjauksen opintokokonaisuus sisältää opintojaksot:

 • Johdatus tulevaisuusajatteluun 5 op
 • Tulevaisuusohjaus käytännössä 5 op
 • Henkilökohtaiset tulevaisuuspolut 5 op

Ilmoittautuminen syksyllä 2022 alkaviin opintoihin 19.9.-19.10.2022 klo 10.

Lue lisää avoimen yliopiston sivuilta: Tulevaisuusohjauksen opintokokonaisuus

Lisätietoa:
Suunnittelija Mia Stening, mia.stening(a)utu.fi
Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki, elina.iso-ilomak(a)utu.fi

Opetushallituksen rahoittama opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus

Osaamispolkuja uraohjaukseen (5 op)

Maksuton täydennyskoulutus ammatillisen koulutuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

Haluatko perehtyä osaamisidentiteetin rakentumiseen, monialaiseen uraohjaukseen sekä siirtymävaiheiden ohjaukseen? Koulutuksen tavoitteena on tukea ohjattavien työhön ja jatko-opintoihin sijoittumista, jatkuvaa oppimista sekä tulevaisuusorientoituneen urasuunnittelun taitoja.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja sen toteuttamisesta vastaavat HAMK, OAMK ja tulevaisuuden tutkimuskeskus.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://sites.google.com/hamk.fi/osaamispolkuja-uraohjaukseen/etusivu

Koulutus sisältää kaksi osiota:

 1. Kokonaisvaltainen ohjaus
 • Ohjaustyötä ohjaavat arvot, asenteet ja ammattietiikka
 • Holistinen ohjaus ja ohjauksen ulottuvuudet
 • Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen urapolulla
 • Monialaisissa uraohjauksen verkostoissa toimiminen

2. Osaamisidentiteetin vahvistaminen

 • Osaamisidentiteetin rakentuminen
 • Osallisuuden vahvistaminen ohjauksen keinoin
 • Jatkuva oppiminen
 • Kestävä tulevaisuus ja siihen liittyvä osaaminen

Tarjolla kolme eri toteutusta:

Tulevaisuustaidoilla kohti kestävää tulevaisuutta (3–10 op, lukio-opetus)

Maksuton täydennyskoulutus (erityisesti) lukion opettajille

Yksilöllisiä tulevaisuustaitoja on mahdollista kehittää luontevasti osana oppiaineita. Tulevaisuusnäkökulman integrointi opetukseen ja ohjaukseen on vahvasti kirjattu uuteen lukion opetussuunnitelmaan. Tulevaisuustaitojen kehittäminen on keskiössä laaja-alaisen osaamisen aihealueissa ja tavoitteissa sekä opetuksen yleisissä tavoitteissa ja useiden aineiden opintojaksoissa.

’Tulevaisuustaidoilla kohti kestävää tulevaisuutta’ -verkkokoulutus järjestetään lukuvuonna 2022–2023. Koulutukseen osallistuneet osaavat hyödyntää työssään tulevaisuudentutkimuksen ja -ohjauksen menetelmiä opiskelijoiden tulevaisuusajattelun ja -taitojen tukemiseksi. Koulutus tukee myös työelämävalmiuksien sekä moniammatillisen toimintakulttuurin kehittämistä oppilaitoksissa.

JAKSO 1: Tulevaisuusnäkökulma osana opetusta ja ohjausta, 3 op
Aikataulu: 15.9., 22.9., 6.10. ja 13.10. (torstaisin klo 16.30–19)

 • Tulevaisuudentutkimuksen ja tulevaisuusohjauksen perusteet
 • Kestävän tulevaisuuden osa-alueet opetuksessa ja laaja-alaisen osaamisen kehittämisessä
 • Tulevaisuusajattelu ja yksilöllinen tulevaisuussuhde

JAKSO 2: Tulevaisuustaidot ja kestävä tulevaisuus, 3 op
Aikataulu: 10.11., 17.11., 24.11. ja 1.12. (torstaisin klo 16.30–19)

 • Tulevaisuus- ja työelämätaidot osana laaja-alaisia osaamisia
 • Tulevaisuusopetuksen menetelmiä ja työkaluja
 • Laaja-alaisten osaamisten ja tulevaisuusnäkökulman integrointi omaan opetukseen

JAKSO 3: Monialainen kehittämistyö laaja-alaisten osaamisten toteuttamisessa, 4 op
Aikataulu: 12.1., 19.1., 26.1. ja 2.2. (torstaisin klo 16.30–19)

 • Monialaisen toimintakulttuurin edistäminen
 • Oppilaitos kestävän tulevaisuuden rakentajana
 • Opetuksen yhteiskehittäminen

Jokainen jakso sisältää neljä työpajaa, verkko-opiskelua ryhmissä sekä omaan työhön tai työyhteisöön liittyvän kehittämistehtävän. Kannustamme osallistumaan koulutukseen työparina tai -ryhmänä, jotta koulutuksesta saatava hyöty kumuloituu työyhteisössä. Mukaan otetaan ensisijaisesti osallistujia, jotka ovat sitoutuneet suorittamaan kaikki kolme osiota.

Kohderyhmä ja ilmoittautuminen: Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja siihen voivat osallistua lukioiden sekä perusasteen opettajat ja ohjaajat. Koulutus on kohderyhmään kuuluville maksutonta. Mahdollisista muista kuluista osallistujat vastaavat itse.

Tulosta koulutuksen esite (pdf)

Ilmoittaudu viimeistään 31.8.2022 (ilmoittautumisaikaa jatkettu): https://link.webropol.com/s/tulevaisuustaidot

Lisätietoja: Johanna Ollila, johanna.ollila(a)utu.fi, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

Menneet koulutukset

Vuosina 2020–2021 toteutettiin

Vuosina 2017–2019 järjestettiin Opetushallituksen rahoittamana Tulevaisuus paljon mahdollista! – Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut -täydennyskoulutukset ( 12 op), jonka on suorittanut jo lähes 100 opettajaa ja ohjaajaa.

2018-2019 järjestetty täydennyskoulutus.