Mitä on tulevaisuusohjaus?

Tulevaisuusohjaus on syntynyt tulevaisuudentutkimuksen ja kokonaisvaltaisen ohjausajattelun yhdistelmästä. Keskeistä on ajatus tulevaisuudesta avoimena ja useita erilaisia mahdollisuuksia sisältävänä.  Tulevaisuusajattelu on ihmiselle luontaista, mutta sitä voi myös oppia ja opettaa. Tulevaisuusohjauksessa annamme ihmiselle ajattelun ja toiminnan välineitä, joiden avulla hän pystyy jäsentämään tulevaisuutta koskevia odotuksiaan sekä varautumaan erilaisiin tapahtumaketjuihin. Tulevaisuusohjaus rakentaa myös kykyä nähdä itsensä tulevaisuudessa, osana yhteisöä ja ympäristöä. Tulevaisuusohjauksessa tulevaisuutta pyritään hahmottamaan laajempina kokonaisuuksina ja ei-lineaarisina jatkumoina – ei vain seuraavana askeleena.

Ohjaukseen ja tulevaisuudentutkimukseen liittyviä julkaisuja

Tulevaisuusohjaus pähkinänkuoressa:

 • Pidemmän aikavälin tulevaisuusajattelun ja kokonaisvaltaisen opinto-ja uraohjauksen yhdistäminen
 • Työkaluissa ja tehtävissä sovelletaan tulevaisuudentutkimuksen ja ryhmäohjauksen menetelmiä.
 • Keskeistä on ajatus siitä, että ymmärrys omista valinnoista ja tulevaisuudesta muodostuu aktiivisen tekemisen ja kokeilemisen kautta.
 • Tulevaisuusohjaus kehittää reflektointitaitoja ja itseymmärrystä, jotka ovat tärkeitä taitoja sekä työelämässä että oman tulevaisuuden suunnittelussa.
 • Valmiiden ratkaisujen tarjoamisen sijaan tulevaisuusohjauksessa tuetaan ihmistä omannäköisen tulevaisuuden löytämisessä ja tekemisessä.

Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut soveltuvat esimerkiksi:

 • Opinto-ohjaukseen eri koulutusasteilla ja oppilaitoksissa
 • Starttivalmennuksen ja työpajaohjauksen tueksi
 • Työvoimakoulutukseen alan vaihtajille ja oman alan etsijöille
 • Nuorisotyöhön
 • Maahanmuuttajien ja muiden erityisryhmien kanssa työskentelyyn
 • Kaikille tulevaisuusajattelusta kiinnostuneille!