Julkaisut

Tälle sivulle on kerätty ohjaukseen ja koulutukseen liittyviä tulevaisuudentutkimuksellisia julkaisuja.

Lisää julkaisuja teemoista tulevaisuuden opettajuus, tulevaisuuskasvatus ja nuoret löytyy tulevaisuudentutkimuksen oppimateriaali -sivustolta

Tulevaisuusohjaus

Tulevaisuustaidot ja tulevaisuusoppiminen

Ollila, J. & Hujala, T. (2022). Tulevaisuustaidot ja tulevaisuusoppiminen. Teoksessa Aalto, H-K., Heikkilä, K., Keski-Pukkila, P. , Mäki, M. & Pöllänen, M. (toim.) (2022) Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä. Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian julkaisuja 1/2022, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, 481 s. Saatavilla verkossa: https://tututopi.files.wordpress.com/2022/03/tva-1-2022-ollila-hujala.pdf

Tulevaisuuskasvatus:

 • Jokinen, L. & Rubin, A. (2006) Tulevaisuus kuuluu kaikille: tulevaisuuskasvatus läpäisyteemana. Futura 25:1, 8993.
 • Haapala, Anu (toim.) (2002) Tulevaisuuskasvatus. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Rubin, A. (1994) Tulevaisuudentutkimus kouluopetuksessa. Futura 13:2,  60-66.

Tulevaisuustietoisuus:

 • Ahvenharju, S., Minkkinen, M. & Lalot, F. (2018) The five dimensions of Futures Consciousness. Futures Vol. 104, December 2018, 1-13. https://doi.org/10.1016/j.futures.2018.06.010
 • Ahvenharju, S. & Pouru-Mikkola, L. (2022) Tulevaisuustietoisuus ja tulevaisuuslukutaito – kuinka kohtaamme, kuvittelemme ja käytämme tulevaisuutta? Teoksessa Aalto, H-K., Heikkilä, K., Keski-Pukkila, P. , Mäki, M. & Pöllänen, M. (toim.) Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä. Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian julkaisuja 1/2022, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, 481 s. Saatavilla verkossa: https://tulevaisuus.fi/wp-content/uploads/2022/03/tva-1-2022-ahvenharju-pouru-mikkola.pdf
 • Rubin, Anita (1995) Ote huomiseen. Tulevaisuustietoisuus opetuksessa. Vol. 5 of the Futures Series of Finnish Society of Futures Studies. Helsinki: Painatuskeskus.

Tulevaisuuslukutaito:

Koulutuksen tulevaisuus:

Nuorten tulevaisuuskuvat, nuoret ja tulevaisuus:

 • Katariina Heikkilä, Leena Jokinen, Tuulia Nevala, Johanna Ollila Tulevaisuusleirillä – Havaintoja tulevaisuusleiri -menetelmän käytöstä (2018) Futura 3/2018
 • Katariina Heikkilä, Tuulia Nevala, Ira Ahokas, Liisa Hyttinen, Johanna Ollila: Nuorten tulevaisuuskuvat 2067. Näkökulma suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseksi (2017). Tutu e-julkaisuja 6/2017
 • Tuomas Kuhmonen, Kinnunen, Venla Kinnunen (2017) Pirkanmaan nuorten tulevaisuuskuvat. Tutu e-julkaisuja 8/2017
 • Tuomas Kuhmonen, Liisa Luoto, Jenny Turunen (2014) Nuorten tulevaisuuskuvat maaseudun kehittämistyön lähtökohtana. Tutu-julkaisuja 2/2014
 • Rubin, A. (2002) Elämäntyylejä kokeilemassa: tarinayhteiskunnan nuori ja hyvän elämän haasteet. Futura 21:4, 61–66.
 • Rubin, A. (2000) Nuoret, murros ja tulevaisuus. Futura 19:2, 116–120.
 • Rubin, A. (1995) Suomalainen nuori ja tulevaisuus: Kadotetun sukupolven pikkuveljet ja pikkusiskot. Futura 14:4, 4–12.
 • Rubin, Anita (1998) The Images of the Future of Young Finnish People. Publications of Turku School of Economics and Business Administration, Series D-2. Turku.

Osaamisidentiteetti: