Framtidsvägledning – vad är det?

Framtidsvägledningen bygger på en mång- och tvärvetenskaplig framtidsforskning. Meningen med  ramtidsforskningen är att uppfinna, utvärdera och föreslå möjliga och sannolika framtider och hjälpa människor att utforska olika alternativ.

Framtidsvägledningen har uppstått genom en kombination av framtidsforskning och tankar kring den holistiska handledningen. Begreppet framtidsvägledning och verktygen för framtidsvägledning har utvecklats i Framtidsforskning vid Åbo Universitets olika projekt ända sedan 2009. Centralt är tanken att framtiden är öppen och full av möjligheter.

Framtidsvägledningen hjälper individen att identifiera olika alternativ och agera för att få en önskad framtid. Med hjälp av vägledning kan vi där vi står nu se in i framtiden och samtidigt försöka förstå omgivningen och alla förändringar i världen omkring oss.

Framtidssimulering

Testa på att göra en framtidsresa och upplev olika scenarier. Svenspråking version av UTUA simulation är producerad tillsammans med Yrkehögskola Novia och Stora Komet projekt.

Klicka logon och hoppa in!
Arbetsbok för Framtidsvägledning svarar på följande frågor
  • Hur tar man sig an framtiden som tema?
  • Hur vägleder man för att väcka tankar om den personliga framtiden och närmiljöns framtid?

Arbetsboken för Framtidsvägledning är avsedd för dig som arbetar med studerande, invandrare, arbetslösa arbetssökande eller andra som söker studie- eller arbetsstigar. Arbetsboken hjälper dig och den du vägleder att tänka i termer av framtid och övningarna underlättar val i samband med karriär och studier.

Ahvenainen, Marko – Heikkilä, Katariina – Jokinen, Leena – Miettinen, Sari – Ollila, Johanna – Pietikäinen, Nina och Vuorisalo, Kati (2017) Framtiden – full av möjligheter! En arbetsbok för framtidsvägledning. Institutet för Framtidsforskning vid Åbo Universitet. 52 s. ISBN 978-951-29-6963-0.

Översättning: Dana Björkström-Jung, Taina Sjöholm och Nina Hillo. För översättningen till svenska står ESF-projektet Stora Komet som ängs av Yrkeshögskolan Novia.