Ensimmäinen työpäivä -simulaatio

Simulaatio käsittelee yleisellä tasolla ensimmäistä työpäivää uutena työntekijänä. Pelatessasi saat tietoa sekä työntekijän että työnantajan oikeuksista ja velvollisuuksista. Tutustut simulaatiossa myös työelämän yleisiin pelisääntöihin ja käyttäytymiskulttuuriin.

Simulaatio sopii tehtäväksi esim. ennen työharjoittelua tai työnhakutaitojen opetuksen yhteydessä.

Ensimmäinen työpäivä -simulaation on tuotettu VALTE – Valmiina työelämään hankkeessa ja se pohjautuu tulevaisuuden tutkimuskeskuksen simulaatiokehitystyöhön.

>> Simulaatioon