TET-työkirja

Työn monet mahdollisuudet -kokeiluhankkeen tavoitteena oli lukio-opiskelijoiden työelämä-tuntemuksen ja -valmiuksien kehittäminen osallistavin menetelmin. Hanke oli kokeilukulttuuriin perustuva pilotti, joka toteutettiin keväällä ja syksyllä 2016. Pilottiin sisältyi useita työelämäkokeiluja lukioiden TET-jaksojen puitteissa oppilaitoksissa ja työpaikoissa. Tavoitteena oli hyödyntää jo olemassa olevia työelämätaitoja kehittäviä työkaluja sekä kehittää uusia toimintamalleja kouluille ja työpaikoille. Kokeilussa oli uudenlaisia menetelmiä, kuten työnantajahaastattelu, pelejä ja simulaatioita sekä sähköinen kysely TET-jaksolle.

Tutustu TET-työkirjaan, josta löydät menetelmien esittelyt sekä vinkkejä hyödyntämiseen.

TET-Työkirja

Työn monet mahdollisuudet -kokeiluhankkeen toteuttivat vuoden 2016 aikana Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Nuorten Akatemia.