Get a Life -simulaatio

Get a Life -simulaatio on tekstipohjainen, osittain satunnaiseksi rakennettu työelämäsimulaatio, jossa käyttäjä voi seikkailla tulevaisuuden opinto- ja työmaailmassa 20 vuotta eteenpäin. Simulaatioon on sijoitettu satoja erilaisia tapahtumia, joista tuottavat jokaisesta simulaatiokokemuksesta erilaisen. Simulaation taustalla on erilaisia skenaarioita työelämän tulevaisuudesta ja käyttäjä siirtyy simulaation aikana skenaariosta toiseen osittain omien valintojensa, osittain sattuman seurauksena. Näin vaihtoehtoisia tulevaisuuksia voi päästä kokemaan ja tekemään jokaisella käyttökerralla.

Simulaation avulla voidaan tuottaa havaintoja ja kokemuksia asioista, joita ei ole vielä käyttäjän omassa kokemusmaailmassa. Näin voidaan kokeilla valintojen tekemistä ja testata erilaisia vaihtoehtoja. Samoin valintojen seurausten arviointia pystytään haastamaan luomalla tilanteita, joissa valinnasta ei seuraa jotain tiettyä tai se ei johda käyttäjän oman ajattelukehikon mukaiseen seuraukseen. Ilmaisen ja kaikille avoimen GAL2-simulaatiotyökalun avulla on mahdollista luoda lukuisia erilaisia käyttökokemuksia yksinkertaisista peleistä kompleksisiin simulaatioihin.

>> Simulaatioon