Tietoa meistä

Tulevaisuusohjaus.fi -sivustoa ylläpitää Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Sivuston materiaalia on tuotettu ja kehitetty vuodesta 2009 lähtien eri hankkeissa ja koulutuksissa. Lisätietoa hankkeista ja niiden rahoituksesta löydät hankkeiden omilta sivuilta.

Hankkeet:

OSATA – Osaamispolkuja tulevaisuuteen (2016–2019)
OSATA-hankkeessa tuotetaan ammatillisen koulutuksen uudistusta tukeva ohjauksen malli ja työkaluja valtakunnallisesti ammatillisten oppilaitosten käyttöön. Ohjausmallin ytimen muodostavat osaamisperusteisuus, yksilöllisten opinto- ja urapolkujen tukeminen ja tulevaisuuteen ohjaavien menetelmien hyödyntäminen osana yksilö- ja ryhmäohjausta. 

UTUA – Uutta tulevaisuutta luomassa (2015–2017)
UTUA-hankkeessa on kehitetty uusia toimintamuotoja työvalmennukseen ja haettu ennakkoluulottomia ratkaisuja työllistymisen polkuihin. Tavoitteena edistää satakuntalaisten mahdollisuuksia löytää uusia työllistymisen tapoja sekä tukea heidän oma-aloitteisuuttaan uudenlaisen toiminnan luomisessa.

OMASI – Omaa tulevaisuutta etsimässä (2015–2017)
OMASI-hankkeessa on selvitetty mitä esteitä liittyy nuorten, erityisryhmiin kuuluvien naisten, ammatinvalintaan ja työllistymiseen, ja miten työllistämistä voisi edesauttaa. Keskeistä on nuorten naisten oman toimijuuden ja osallisuuden vahvistaminen tulevaisuusohjauksen keinoin.

KOUKKU – Koulutusvalinnat kuntoon (2009–2014)
KOUKKU-hankkeessa on tutkittu nuorten koulutusvalintoihin vaikuttavia tekijöitä ja kehitetty työkaluja valinnan tekemisen tueksi peruskouluun ja toiselle asteelle.

Get a Life 1.0. ja 2.0 – Tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille (2008–2014)
Get a Life -hankkeessa on kehitetty tulevaisuussimulaatio, jossa käyttäjä voi seikkailla tulevaisuuden opinto- ja työmaailmassa 20 vuotta eteenpäin, kokeilla valintojen tekemistä ja testata erilaisia vaihtoehtoja. Simulaatiotyökalu perustuu avoimeen lähdekoodiin, joten jokainen voi halutessaan luoda oman simulaation.

Muita koulutus-, kehittämis- ja arviointihankkeita